Hristo Tivchev - UNIKON Loft

Юникон България

Banners

Юникон България

D. Zdravkov - UNIKON Loft

Белгия 2008

Poll

Racing pigeons sport is ...
 
Racing pigeons use for orientation
 
Home
Честита Баба Марта, спортни гълъбовъди! Това е нашият празник

www.SportPigeons.net                    ЧЕСТИТА БАБА МАРТА !         

Най-голямото място за срещи на Спортните гълъбовъди в България!

The largest meeting place for racing pigeon fanciers in Bulgaria!


Честита Баба Марта, спортни гълъбовъди! Това е нашият празник.

01 март е празника на всички гълъбовъди на спортни гълъби!

Честит празник и успешен сезон 2016.

 

https://www.youtube.com/watch?v=cf1bgWlJzRE  (гледайте тук клипа за легендата на мартеницата)

 

Легендата за произхода на българската мартеница е свързана с прабългарите, основателя на българската държава - хан Аспарух и пощенският гълъб (по наше време използван за спорт).

Към края на своя живот владетелят на прабългарите хан Кубрат повикал петте си сина и им заръчал да не се разделят, да бъдат винаги заедно, за да не могат врагове да ги нападнат и поробят.


Минало се време, ханът починал. Тогава хазарите нападнали прабългарите и пленили дъщерята на Кубрат - Хуба. Предводителят на хуните Хан Ашина предложил на синовете да го признаят за техен владетел. Само така щял да освободи сестра им и да им остави земите. Ханските синове били поставени пред трудно изпитание.

Най-големият син, Баян, признал хазарското владичество и останал при пленената си сестра. Другите тръгнали да търсят свободна земя за своите племена. Единият се отправил на север, а другите - Аспарух, Кубер и Алцек, потеглили на юг.

Преди да се разделят, братята тайно се уговорили с Хуба и Баян да останат при хан Ашина, докато намерят свободна земя. Уговорили се Аспарух да им изпрати птица, вързана със златна нишка на крачето, която ще бъде знак , за да избягат. Братята потеглили и оставили пленената девойка и Баян в ръцете на злия Ашина.

След време при Хуба долетял гълъб със златен конец на крачето. Както се били разбрали, Хуба и Баян избягали от лошия хан и достигнали водите на Дунав. Не знаели какво да направят. Само птицата можела да им покаже пътя, а те не знаели как да преминат на другия бряг. Баян взел бял конец, който Хуба вързала на крачето на гълъба. Пуснали птицата да полети, но в този момент се появили преследвачи от хунското племе, които започнали да ги обстрелват. Гълъба бил ранен от стрела и началото на конеца почервенял от кръвта му. В този момент на другия бряг на реката се появил Аспарух с неговите войници. Хуните, като го видели и побягнали. Аспарух помогнал на Хуба и Баян да минат реката.

Тогава Аспарух взел конеца от крачето на гълъба и белия му край завързал с червения. Закичил всеки един от своите войни с късче от този свещен конец. След това застанал пред войската и признал, че той и неговите братя не са се вслушали в съвета на баща си и така са заплатили с кръвта си своето разединение. Заръчал червено-белият конец никога да не се разкъсва, защото тази окървавена нишка завинаги ще свързва българите.

От тогава на първи март всички българи се окичват с червено-бели мартенички, носещи им здраве, радост и успех.

А всички спортни гълъбовъди празнуват своят спортен празник.

 ЧЕСТИТА БАБА МАРТА !         

 
Полети за Маратон над 1000 км за 2015

www.SportPigeons.net

Най-голямото място за срещи на Спортните гълъбовъди в България!

The largest meeting place for racing pigeon fanciers in Bulgaria!


Здравейте Маратонци,

и други колеги некомпетентни по въпроса за провеждането на полети за Маратон, но все пак изказващи мнение или организиращи такива на измислен Маратон в България!

Колеги, искам да Ви поясня някой неща относно полетите на Маратон въобще в световен план. След което можете да си спорите колкото си искате.

Първото и най-важното нещо е че всички истински маратонци по света са спокойни и задружни хора. Ние всички трябва да вземем пример от тях, да се успокоим малко и да бъдем по-задружни, като спрем да се делим на „Север и Юг” и да обединим усилията си в нашата обща идея „Полети на маратон над 1000 км”!

Именно поради тази наша разединеност, през последните две години полетите на маратон в България се организират от некомпетентни хора и то без да се допитват до нас истинските Маратоци, на какви разстояния ние искаме да летим. По този начин полетите добиха междинен вид между Маратон и категория „Е - extra long distance over 700 km” на FCI. Сама по себе си тази категория не е никакъв Маратон, а преведена от английски език: „Е - супер дълги разстояния над 700 км!”.  Ние всички нямаме нищо против тази категория, но тя е различна от нашите виждания за полети на маратон. Така че тази категория „Е” не е никакъв Маратон. Като доказателство че летим в тази „междинна категория” ще ви дам и една статистика за последните две Олимпиади, в резултат на която се вижда че нашите гълъби в кат”Е”на Олимпиадата в Словакия през 2013 са с 3 x над 1000 км и 1 x 900 км и са в края на класацията (първият ни гълъб е на 32-ро място), а на сега проведената Олимпиада през януари в Унгария са с 2 x 1000 км и 2 x 800 км и отново сме в края на класацията (първият ни гълъб е отново на 32-ро място). Това означава че вървим в неправилната посока, което не е добре нито за нас истинските маратонци нито за любителите на полетите около 700-800 км. На Олимпиадата в Словакия през 2013 само нашите гълъби бяха прелетели над 4000 км за две години, на колегите от Румъния /FCPR/ над 3500 км, а на всички останали общият им сбор километри беше между 2800-3000 км. На Олимпиадата в Унгария сега през януари 2015 нашите гълъби бяха прелетели над 3500 км, на колегите от Румъния/FCPR/ над 4000 км, а на всички останали общият им сбор километри беше между 2800-3000 км (колекцията на Белгия например беше от три сини на ленти Янсена с класации до 705 км !)!!!, за какъв маратон говорим тогава?

Маратоните по света са на разстояние над 1000 км и се делят на „Еднодневни Маратони”(с ранен старт за един ден на 1000 км - което е пълно безумие!, и който гълъб се прибере на деня, прибере - на другия ден почти никой не се прибира!?) и на полети с пренощуване „Двудневни Маратони”. Тези две категории са коренно различни, като първата е неприложима в България за Национални полети, а само за полети на ниво клуб или зона от около 50-60 км.

Това означава че ние всички истински маратонци трябва да се обединим в полети на маратон за два дни - „Двудневни Маратони” ! Най-развити в тези полети в момента са гълъбовъдите в Холандия и ние само можем да се учим от техният опит. Те правят и полети на по-къси дистанции под 1000 км, но с едногодишни или двугодишни гълъби, като старта на полета е между 13:00-14:00 часа ! Така че от тук нататък трябва да знаем че ако полета е под 1000 км на Национално ниво, то освобождаването на гълъбите трябва да бъде задължително между 13:00-14:00 часа ! Това се прави в Холандия с цел да е по реална класацията в която участват гълъбовъди в дълбочина до 300 км !, ситуация позната и в нашата родна България от най-близките точки (Силистра) до най-далечните точки (Кърджали). Като пример ще дам миналогодишният полет от Блощинци, на който участваха гълъбовъди от цялата страна - старта беше даден в 05:10 !? Това какъв полет е ? в каква категория? кой участва?... никой не го интересува и естествено по-далечните точки нямат никакъв шанс в общата класация..........която така и не беше изготвена....защо пускаме заедно тогава щом няма да се прави обща класация? Ако старта беше даден в 14:00 обаче, ситуацията щеше да е съвсем различна и всички щяха да имат своя шанс за победа ! Полет като този от Блощинци е абсолютна безумица, да си тъпчем всички гълъбите в един камион, а накрая няма обща класация !?, защо е всичко това? Кой го прави така? Отговорът е: всички ние участниците в такъв безсмислен полет!....който полет на всичкото отгоре предварително беше обявен за минимум 800 км за първа точка, а в последствие беше намален със 100 км!? Защо?

Продължавам с анализа на другите два полета от миналата година на измислен Маратон организирани от БАГСГ, които бяха обявени предварително за 900 км (за първа точка) с късен старт и 1000 км (за първа точка) с късен старт. Какво се получи в действителност обаче: първи полет 900 км (за първа точка) при старт 09:00 и втори полет 945 км (за първа точка - а не приетите предварително минимум 1000 км!?) при старт 08:00 часа !? Какви ти двудневни полети? Добре че се случи лошо времето и гълъбите бяха държани гладни и жадни по време на транспорта, иначе щеше да има гълъби за деня!!! Отново пълно безхаберие от страна на организатора и никакъв шанс за изява на гълъбовъдите от по-далечните точки! Гълъбовъдите от по-далечните точки се броят на пръсти в тази класация, следователно класацията е нереална. Това е поредното доказателство че когато полетът е на 900 км (за първа точка), освобождаването на гълъбите трябва да е между 13:00-14:00 часа!

Такива полети ни очакват всички нас истинските маратонци и през тази състезателна година, ако не се противопоставим на безумното предложение за полети на „Маратон (какъв обаче – еднодневен под 1000!?)” от БАГСГ!... като можем да очакваме дори дистанциите още да бъдат намалени!

Истината за програмата е една колеги:

Национални полети на „Двудневен Маратон над 1000 км” за 2015:

1./     12/06/2015 Старт: 10:00 часа

ГРЕМЯЧ /Украйна/ - 1035 км (за първа точка) - 1190км (за Сливен) 

2./     10/07/2015 Старт: 09:30 часа

ГРЕМЯЧ /Украйна/ - 1035 км (за първа точка) - 1190км (за Сливен)

Резервен вариант за двата полета е Биалисток /Полша/- 1185 км (за Сливен)

Старта на вторият полет трябва да е с 30 минути по-рано от първият, с оглед на по-високите температури през месец юли ! Целта на полета е всички гълъби да се завръщат на следващият ден. По този начин ще се завърнат повече и по свежи гълъби!

Национални полет за едногодишни и двугодишни - „Гълъби за Маратон” за 2015:

1./     26/06/2015 Старт: 14:00 часа

КИЕВ /Украйна/ - 775 км (за първа точка) - 920 км (за Сливен) 

2./     24/07/2015 Старт: 14:00 часа

КИЕВ /Украйна/ - 775 км (за първа точка) - 920 км (за Сливен)

Тези полети са предимно за едногодишни и двугодишни гълъби за маратон, генерална подготовка за следващата година. Ако някой млад гълъб пропусне първият полет, може да вземе участие в следващият. Полетите са късни, с цел запазване силите на нашите гълъби за следващата година за Маратон! Целта на полета е всички гълъби да се завръщат на следващият ден. По този начин ще се завърнат повече и по свежи гълъби!

В тези полети могат да участват и гълъби за категория „Е - супер дълги разстояния над 700 км” за FCI - Олимпиада.

Всички други полети с ранен старт са безсмислени на Национално ниво, защото само се тъпчат гълъбите и няма реални общи класации. Трябва по зони да се организират еднодневни полети  от 700-800 км, Асовите гълъби от които да представят нашата страна на Олимпиади на FCI в категория „Е - супер дълги разстояния над 700 км”!

Като заключение на всичко до тук ще Ви кажа само че заедно със собственика на Гълъбодрум „BLACK SEА ONE LOFT RACE”, г-н Паша сме задействали нещата чрез няколко Федерации за следващата Олимпиада да има нова категория „М - Маратон - 4 пъти над 1000 км за две години” - FCI -kat.”M – Marathon - 4 x over 1000 km for 2 years”, трябва само че подкрепата и на нашата федерация (като се изпрати писмо с молба към FCI, че ние всички маратонци искаме тази категория). От FCI ни увериха че при интерес от няколко федерации, ще се пристъпи към гласуване и евентуалното приемане на тази категория от следващата Олимпиада.

А като доказателство на това в колко часа си освобождават гълъбите в Холандия, ще ви кача един абзац от мой приятел към мен във Фейсбук. Класическият Маратонец се казва Edwin Wiersma, живее в  Sibculo на 20 км в дясно и нагоре от тазгодишният безапелационен победител от Барселона Jele Jelema! В чата във Фейсбук, моят приятел Edwin Wiersma ми пише че лети само на полети със следобедно освобождаване на 900-1100 км - след 13:00 часа !!!

http://www.sportpigeons.net/images//13.00.jpg

И на края ще ви кажа че ако разумното не надделее и всички ние истинските Маратонци не се обединим и направим тези двудневни полети на маратон заедно, ще трябва да се отделим на  „Север и Юг”, защото не е нормално при над 1000 гълъба от Северна България, за двудневен Маратон и 300 гълъба от Южна България да се намалят дистанциите на повечето гълъби и те да са ощетени от към разстояние. Колеги, замислете се малко по въпроса, ние също виждаме че има планина преди вашите гълъбите да се приберат в Южна България, но ако полета е със 100 км по-близо - вашите гълъби пак ще трябва да минат през планината. Така че не виждам къде е проблема да се вдигне дистанцията със 100 км!?

Трябва да се изготвят три класации: Национална(обща), една за Северна и една за Южна България.

Поздрави и се надявам да не съм си загубил времето, а Вие всички да разберете за какво Ви говоря!

С Уважение:

Ilijan van der Zhek

02/02/2015 гр. Варна

 
Аукцион за Маратон на Комб. Кънчо и Стилиян - Бургас - 29/12/2014

www.SportPigeons.net

Най-голямото място за срещи на Спортните гълъбовъди в България!

The largest meeting place for racing pigeon fanciers in Bulgaria!


Кънчо и Стилиян с право могат да бъдат доволни от изминалата състезателна 2014 година.

Състезателният им сезон започна със Чернохив /Украйна / -15.06.2014г. - 1054,296 км. , където постигнаха следните впечатляващи резултати:

Продължава...
 
Последен ден за залози в аукциона за Маратон на Иван Иванов от Каварна - 02/11/2014 - 21:00

www.SportPigeons.net

Най-голямото място за срещи на Спортните гълъбовъди в България!

The largest meeting place for racing pigeon fanciers in Bulgaria!


19/10/2014 - неделя е последният ден за залози в аукциона за Маратон на Иван Иванов от Каварна.с гълъби - 100% Ilijan van der Zhek

Финалните залози в аукциона ще са в 21:00 часа Българско време.


Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 232

Ilijan v.d. Zhek - UNIKON Loft

Спортни гълъби Маратон

Stefan Radev - UNIKON Loft

Спортни гълъби Маратон

Pavel Pavlov - UNIKON Loft

Спортни гълъби Маратон

Dian Veskov - UNIKON Loft

Юникон България

Dragо Draganov-UNIKON Loft

Спортни гълъби Маратон

Ivan Ivanov - UNIKON Loft

Спортни гълъби Маратон

Dimitar Bonjilov-UNIKON Loft

Спортни гълъби Маратон

Vladi & Ceci - UNIKON Loft

Спортни гълъби Маратон

Dimcho Dimov UNIKON Loft

Спортни гълъби Маратон

Bily O'Sulivan-UNIKON Loft

Спортни гълъби

Статии


  :: Честита Баба Марта, спортни гълъбовъди! Това е нашият празник
  :: Полети за Маратон над 1000 км за 2015
  :: Аукцион за Маратон на Комб. Кънчо и Стилиян - Бургас - 29/12/2014
  :: Последен ден за залози в аукциона за Маратон на Иван Иванов от Каварна - 02/11/2014 - 21:00
  :: INTERNATIONAL EXTREM MARATHON TARTU ESTONIA - 26/07/2014 - 05:30
  :: Завърнати гълъби от Националният Маратон - Влодава 1 - (Полша)
  :: Освобождаване на гълъбите от Влодава 1 - (Полша) – 12:00 часа на 14.06.2014. Завърнати гълъби :
  :: Национален Маратон от Влодава 1 - (Полша) - (Wlodawa 1 - PL) – 14.06.2014
  :: Покана от Гълъбодрум Корабия /Румъния/ за сезон 2014
  :: Пет години UNIKON Champ в България! Поръчка на чипове за сезон 2014
  :: ЧЕСТИТА НОВА 2014 ГОДИНА !
  :: Последен ден за залози в аукционите за Маратон на Христо Тивчев и Комб. Кънчо и Стилиян - 10/11/2013
  :: PIPA OLIMPIAD AUCTION - 14/10/2013 - 27/10/2013
  :: Класация от Дерби Дарабани
  :: Награждаване на победителите в "Дерби-Дарабани" на ГАЛА-ФЕСТ в гр.Ген.Тошево на 06/10/2013
  :: ЗАВЪРНАТИ ГЪЛЪБИ ОТ ДЕРБИ ДАРАБАНИ
  :: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЪЛЪБИТЕ ЗА ДЕРБИ ДАРАБАНИ В 08:00 ЧАСА !
  :: Финал на дербито за млади гълъби с награден фонд от Дарабани /Румъния/ на 16/09/2013
  :: НАЦИОНАЛ ДРУЖБА УКРАЙНА - 08/06/2013 - Освобождаване в 09:30 часа.
  :: 07/06/2013 НАЦИОНАЛ ВИНИЦА (в група) - освобождаване в 05:15 часа.
  :: Преминаваме безпроблемно границата на Украйна.
  :: Национални състезания от Украйна – „ДРУЖБА 1”(национално) и „ВИНИЦА 1”(в група) - 07-08/06/2013 г.
  :: Разяснения относно полетите на "Организация Маратон 2010" за сезон 2013

ВАЖНО !!!

Ако след като се регистрирате и активирате акаунта си не можете да се логнете в сайта, въпреки че пишете вярно потребителското си име и парола, трябва да апдейтните (update) Internet Explorer или да изтеглите и инсталирате Mozilla от тук. Акo след това продължавате да имате проблеми обърнете се към администратора. За да се свържете с нас натиснете тук.


7files